Kongressval 2023

Ta chansen att påverka M Sveriges framtid – välj dina ledamöter till kongressen!

Nu är det dags för dig att välja nya ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress. 85 personer från 29 olika valdistrikt ska väljas. Kongressen samlas i Stockholm den 24–25 maj 2024.
Det är på kongressen som riktlinjerna för M Sveriges verksamhet dras upp: hur vi ställer oss i olika frågor, vilka av dem som ska prioriteras och hur styrelsen ska se ut.
Genom att välja ledamöter kan just du påverka vem som för fram dina åsikter.
Samtliga medlemmar har uppmanats att nominera sina kandidater. Genom att logga in på kongressidorna kan du läsa igenom presentationen av de olika kandidaterna och se vem du helst vill ska företräda dig.

Ta chansen att påverka M Sveriges framtid – välj dina ledamöter till kongressen!

Frågor?

Ta kontakt med Katja Runestam Prinzell på katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22. Om du inte har tillgång till dator hjälper vi självklart dig att rösta på annat sätt.

Du måste rösta senast den 31/12 2023