Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Anne Johansson

Jag är textilingenjör och har drivit eget inom design, och efter examen i kognitionsvetenskap arbetade jag med test och utveckling i storföretag som Ericsson, Volvo och Saab. Senast har jag varit statligt anställd inom arbetsmarknad. Jag är aktiv medlem sedan många år och djupt förankrad på lokal nivå. Jag vill verka för att M Sverige blir mer transparent och öppen som organisation och att medlemmarnas engagemang och kunskaper tas till vara. Jag vill också verka för att vägars framkomlighet förbättras och att det inom fordonsflottan finns tillgång till flera slag av bränslen.