Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Björn Holmgren

Jag har alltid varit föreningsaktiv inom olika föreningar och har en bred erfarenhet av detta arbete. Som yrkesverksam har jag huvudsakligen haft chefsuppdrag av olika slag. Under senare år har jag lett arbetet för att få bredband i vår by Vrankunge, vilket vi nu har sedan några år tillbaka. Jag har även lett en torpinventering i byn och renoveringen av en torpstuga från 1700-talet. Numera arbetar jag på vår gård och studerar på universitet. Med tanke på att jag bor i ett viltrikt område är viltfrågor angelägna för mig. Standarden på våra vägar och då även enskilda vägar är också viktiga frågor. Det är naturligtvis beklagligt att anslagen för vägunderhåll tycks minska från statsmakternas sida. Jag tycker också att det vore värdefullt med en obligatorisk fortbildning av körkortsinnehavare. Våra fordon blir allt bättre och säkrare. Det som är minst lika viktigt är förarna.