Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Christer Nyberg

Pensionär som tidigare arbetat som polis i 35 år och sedan som utredningsinspektör vid Länsförsäkringar. För närvarande Ordf. i M klubb Västerbotten. Vill verka för bättre vägunderhåll, rättvisare skattefördelning mellan olika fordonsgrupper och återställa nedmonteringen av polisens trafikavdelningar. Bilen är och kommer att vara absolut nödvändig för allas mobilitet, i synnerhet ute i glesbygd och till rimliga bränslepriser