Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Karl-Inge Werkelin

Jag är född på Gotland där jag jobbade i fem år som ingenjör, och därefter på Saabs personbilsfabrik i Trollhättan. Först sju år som konstruktör av inredning för Saab 900 och 9000, därefter nio år på garantiavdelningen med långtidsuppföljning, vilket innebar resor till återförsäljare och verkstäder i hela Sverige och Tyskland. Flyttade till fordonsavdelningen på Vägverket i Borlänge. Jag har körkort A, BE, CE sedan 70-talet. Senare jobbade jag tre år på yrkestrafikavdelningen med taxi-frågor som projekt för elektroniska taxametrar, lagar och regler. Senare var jag på Järnvägsinspektionen för godkännande av nya järnvägsfordon samt tillsyn av järnvägsföretag. Gick vidare till Transportstyrelsen med fortsatt tillsyn av järnvägsföretag. Därefter pensionär, då jag tog taxi-legitimation och började köra färdtjänst med skolbarn, sjukresor och handikappade. Jag slutade innan corona-epidemin. Jag vill gärna ta upp det jobbet igen på deltid. Vad vill jag verka för inom M Sverige? Jag är även motorcyklist och är också medlem i SMC (Sveriges Motorcyklister), så jag vill jobba för bättre samarbete mellan i dessa två organisationer, särskilt i trafiksäkerhetsfrågor.