Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Lars Olsson

Viktiga frågor jag vill arbeta för är att höja trafiksäkerheten för alla utsatta grupper inom tättbebyggt område, befrämja bättre efterlevnad av gällande trafikregler samt ökad upplysning och information till berörda parter.