Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Leif Eriksson

Pensionär. Har arbetat hela yrkeslivet i transportbranschen. Har varit ledamot i riksförbundets styrelse under många år. Var ordförande i den ”klubbutredning” som tillsattes 2021 och som överlämnades till förbundsstyrelsen i februari 2022. Är nu ledamot i styrelsen för Riksförbundet M Sverige lokalklubb Sundsvall. Vill verka för ökad trafiksäkerhet och förbättrade villkor för bilismen.