Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Mats Linder

Bakgrund: Efter studentexamen ansökte jag till flygvapnet som officersaspirant och avlade examen på Krigsflygskolan, varefter jag placerades på F 11 i Nyköping (nuvarande Skavsta flygplats). Efter en tid sa jag emellertid upp mig då jag inte trivdes i den militära miljön. Därefter avlade jag folkskollärareexamen samt en fil.kand. i svenska och engelska. Efter arbete som lärare på 60- och 70-talet arbetade jag som ombudsman och därefter regionchef på Lärarförbundet fram till pension. Därutöver har jag arbetat som fritidspolitiker inom Liberalerna (tidigare Folkpartiet) bl.a. som ordförande i kultur-och fritidsnämnden samt socialnämnden. Att verka för: 1. Utveckla trafiksäkerheten. 2. M Sveriges arbete kommer inte fram tillräckligt för allmänheten. Jag menar därför att vi måste utveckla och förstärka kommunikationen och marknadsföringen av vår verksamhet.