Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Sivert Rosander

Jag vill verka för bättre väghållning och nollvision för alla fordon, inte bara bilar. Farliga vägräcken i form av vajrar måste bort och ersättas av fasta räcken med underglidningsskydd så att även oskyddade trafikanter skadas minimalt. Högre rabatter på miljöfordon, så vi blir av med den stora flottan av miljöbovar. Högre avgifter på stadsjeepar och mer satsning på kollektiva färdsätt.