Kongressval 2023

Rösta i Blekinge län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Blekinge län

David Altefur

40 år, Sölvesborg

Jag driver eget företag inom reklambranschen sedan drygt 20 år tillbaka. Kör cirka 4 000 mil om året vilket gör att jag tillbringar mycket tid i bilen och i trafiken. Jag brinner för att M Sverige ska vara en attraktiv organisation för medlemmar ute på lokalnivå när det gäller lokalklubbar och -avdelningar. Mitt mål är att försöka nå unga medlemmar genom körskolor. Genom samarbeten med trafikskolor får vi möjlighet att nå ut med våra viktiga budskap på ett naturligt sätt redan från det att ungdomarna är 15 år och uppåt.

Sivert Rosander

67 år, Tving

Jag vill verka för bättre väghållning och nollvision för alla fordon, inte bara bilar. Farliga vägräcken i form av vajrar måste bort och ersättas av fasta räcken med underglidningsskydd så att även oskyddade trafikanter skadas minimalt. Högre rabatter på miljöfordon, så vi blir av med den stora flottan av miljöbovar. Högre avgifter på stadsjeepar och mer satsning på kollektiva färdsätt.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.