Kongressval 2023

Rösta i Dalarnas län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Dalarnas län

Anders Torby

60 år, Falun

Vill att alla bilvägar skall vara säkra att åka på och att de underhålls mer än vad som sker i dagsläget. Önskar också att bilar som är registrerade i Sverige helst inte säljs till utlandet när de skall byta ägare. Att en avgift införs för att försvåra detta. Har varit kongressombud under ett antal år och är nu ledamot i valberedningen för klubb Dalarna. Har använt M Sveriges app M Connect och därmed upptäckt hur man allra helst skall köra bil på ett gott och tryggt sätt. Präst i Svenska kyrkan och fältpastor i Hemvärnet, Dalabataljonen.

Johan Granlund

54 år, Borlänge

Trafiksäker framkomlighet och färdkvalitet är hjärtefrågor där jag vill att M Sverige kraftsamlar. Kunskap från trafikolycksmönster och lönsamhetskalkyler måste beaktas bättre av väghållare. Halkbekämpning och lönsamma breda vägrenar med mera får inte prutas på. Uppgiften för vägunderhållet måste breddas från att ”laga trasig asfalt”, till att i vägsäkerhetens namn även rätta lutningar i trafikfarliga och obehagliga feldoserade kurvor, breddöka körfält i snäva kurvor, säkerställa att skyddsräcken är påkörningssäkra med dagens vägfordon, samt rugga upp blankpolerad asfalt som blir såphal i regn. Jag har fem barn och bor på landet. Kör ca 4 500 mil/år med sjusitsig Volvo XC90 och XC60. Kör även tung lastbil med släp, samt tar gärna en tur på mc, snöskoter eller cykel.

Karl-Inge Werkelin

76 år, Falun

Jag är född på Gotland där jag jobbade i fem år som ingenjör, och därefter på Saabs personbilsfabrik i Trollhättan. Först sju år som konstruktör av inredning för Saab 900 och 9000, därefter nio år på garantiavdelningen med långtidsuppföljning, vilket innebar resor till återförsäljare och verkstäder i hela Sverige och Tyskland. Flyttade till fordonsavdelningen på Vägverket i Borlänge. Jag har körkort A, BE, CE sedan 70-talet. Senare jobbade jag tre år på yrkestrafikavdelningen med taxi-frågor som projekt för elektroniska taxametrar, lagar och regler. Senare var jag på Järnvägsinspektionen för godkännande av nya järnvägsfordon samt tillsyn av järnvägsföretag. Gick vidare till Transportstyrelsen med fortsatt tillsyn av järnvägsföretag. Därefter pensionär, då jag tog taxi-legitimation och började köra färdtjänst med skolbarn, sjukresor och handikappade. Jag slutade innan corona-epidemin. Jag vill gärna ta upp det jobbet igen på deltid. Vad vill jag verka för inom M Sverige? Jag är även motorcyklist och är också medlem i SMC (Sveriges Motorcyklister), så jag vill jobba för bättre samarbete mellan i dessa två organisationer, särskilt i trafiksäkerhetsfrågor. 

Mikael Kembe

43 år, Falun

Har en gedigen bakgrund inom området motorer och bilar. Tekniskt gymnasium, arbetat på Volvo i Falun under många år, Electrolux i Stockholm och de senaste sex åren på Biketown i Falun som tekniker. Jag sitter också i M Sverige lokalklubb Dalarna som ersättare.

Stefan Kembe

74 år, Falun

Jag är ordförande i M Sverige lokalklubb Dalarna. Allmänt intresserad av trafikfrågor, särskilt säkerhet för barn och ungdomar. Jag kör bil 4 000–6 000 mil per år. Jobbat i näringslivet 25 år: fastighetsmäklare (SF), försäljningschef för Electrolux respektive Beijer bygg. Aktiv i flera föreningar, ex Aktiespararna. Jobbat i Stockholm, Borlänge och Falun.

Tore Sjöblom

62 år, Grycksbo

Har haft och har bilar och mc både som yrke och hobby. En bakgrund som besiktningstekniker, taxi- och lastbilschaufför. Vill att M Sverige driver frågan om lägre bränslepriser hårdare. Att regeringen avsätter resurser för underhåll och reparationer av befintligt vägnät, och nya vägsträckor.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.