Kongressval 2023

Rösta i Gävleborgs län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Gävleborgs län

Inger Ahlqvist

77 år, Gävle

Är kontaktperson för M Sveriges nystartade verksamhet i Gästrikland. Innehar komplett körkort (motorcykel, bil, buss, lastbil och tungt släp). Är utbildad trafikpedagog och har under många år varit aktiv i Kvinnliga Bilkåren både med styrelseuppdrag och som instruktör på Bilkårens vinter- och sommarläger runt om i Sverige. Var också krigsplacerad på tung lastbil. Har också lång erfarenhet av föreningsliv och styrelseuppdrag i bland annat Lions Club och Aktiva Seniorer. Under flera aktiva år var jag egen företagare och körde under denna period cirka 6 000 mil per år, vilket gav mig en god bild av trafikkulturen i Sverige. Har även kört längre resor i Europa och USA. Är främst intresserad av trafiksäkerhetsfrågor och givetvis familj och barnbarn.

Kent Jonelind

79 år, Hudiksvall

Kent Jonelind, 79 år, bor i Hudiksvall och är M Sveriges kontaktperson i Hälsingland/Gävleborg. Gift och har tre barn och fem barnbarn. Har varit M-medlem sedan 60-talet och kongressombud tidigare. Erfarenhet av säkerkörningskurser, väghjälp, M Connect och att arrangera utbildningar i Eco-driving. Har jobbat som lärare i NO-ämnen, rektor, förhandlare, redaktör samt med miljö- och klimatfrågor. Erfarenheter från föreningsarbete i olika roller inom kultur, humanitär hjälp och för medlemmar med veteranfordon. Mångårig bilkörning, även utrikes liksom i mörker och halka.

Ann-Charlotte Bålman

70 år, Gävle

Jurist med många års erfarenhet som åklagare, även erfarenhet av arbete som biträdande jurist på advokatbyrå, erfarenhet av styrelsearbete i flera föreningar, har varit kongressledamot för Motormännen/M Sverige under ett antal år. Är mycket intresserad av motortrafik, och särskilt bilismens villkor. Ivrar för arbetet med frågor som rör trafiksäkerhet och trafiksäkra fordon, innefattande forskning gällande säkrare fordon. Kampen mot drograttfyllerier bör skärpas på alla plan. Arbetet med mittseparering av vägar bör påskyndas.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.