Kongressval 2023

Rösta i Göteborgs kommun Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Göteborgs kommun

Glenn Gustavsson

57 år, Göteborg

Jag är en man på 57 år från Hisingen/Göteborg. Jobbar som facklig företrädare för Kommunals räkning. Anställning i Göteborgs stad med friskvård för göteborgarna. Brinner för bilar och trafiksäkerheten. Positiv till den gröna omställningen. Fler laddstolpar på alla platser. Tekniken i bilarna skall vara användarvänlig och säker. Verka för att få tillbaka trafikpolisen på vägarna.

Lars-Göran Holmsten

71 år, Göteborg

För ett bättre bilklimat i Sverige. Bättre stöd till elbilar. Mer hastighetsövervakning och alkoholkontroller.

Lennart Söderberg

78 år, Göteborg

Jag har varit med i förbundet i många år, som aktiv i styrelsen och som vägombud. Pensionär med förflutet som metallarbetare, truckförare och chaufför. Jag vill verka för bättre och säkrare trafikmiljö både för cyklister och bilister, inte minst i stadstrafiken, och även hålla koll på vägombyggnader i området med säkra och bra rastplatser. Jag är också ordförande i M Sverige lokalklubb Göteborg där vi även utfärdar internationella körkort.

Mart Saar

76 år, Göteborg

Jag vill verka för ökad trafiksäkerhet. Det finns många sätt att uppnå det på men något av det viktigaste är fler mötesfria vägar och bättre underhåll av befintliga vägar. Att föra fram våra åsikter till politiker är viktigt, och vi får ökat genomslag om vi samarbetar ännu mer med våra systerorganisationer i andra EU-länder. Jag ser på vår organisation som en ”gräsrotsrörelse” och då är det lokala engagemanget oerhört viktigt.

Osman Gül

68 år, Angered

Jag är en arbetande pensionär (arbetar som timanställd lärare och tolk). Jag har jobbat många år inom bilindustrin som bilmontör och bilmekaniker och har stort intresse för bilar. Jag vill verka för bättre vägar, bättre parkeringsmöjligheter, tydligare väg- och parkeringsskyltar och bättre miljö som inte bekostas av bilister. Presentera M Sverige för olika invandrarföreningar och informera fördelarna om M medlemskap och M Väghjälp.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.