Kongressval 2023

Rösta i Gotlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Gotlands län

Karl-Johan Broberg

56 år, Tingstäde

Karl-Johan Boberg 56 år, officer, gift och utflugna barn. Lång erfarenhet av lokalpolitik med allt från suppleantposter till nämndsordföranden på Gotland. Mångåriga fackliga centrala uppdrag inom Officersförbundet. Jag vill verka för att bredda och utveckla intresset för M Sverige som intresseorganisation och påverkansorganisation. Mitt breda kontaktnät kan bidra till detta o stärka M Sverige inför framtiden. I en allt hårdare konkurrens för olika organisationer krävs det att vi i M Sverige synliggör allt gott arbete som vi åstadkommer och samtidigt vidareutvecklar detta i den riktningen som medlemmarna vill. Medlemsförankringen får aldrig glömmas bort då det är medlemmarna som är M.

Kurt Grönhagen

70 år, Gotlands tofta

Jag vill arbeta för en annan körkortsutbildning , längre tid för nya körkortsinnehavare att få varning, eventuellt omprov vid trafikförseelser, samt arbeta för en mera flexibel arbetstid i tunga fordon, dock ej ändra sanktioner och liknande.

Staffan Bark

84 år, Visby

Trafiksäkerhet med samverkan mellan gående, cyklister och bilister. Har alla år arbetat som kirurg och specialintresse av trauma där bilismen är den största aktören. Beteende inom trafiken. Trenderna med att stoppa bilismen genom att motverka tillgängliga p-platser. Drivmedelspriser.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.