Kongressval 2023

Rösta i Jämtlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Jämtlands län

Mats E Nilsson

80 år, Frösön

Sedan 1956, när min far skaffade bil har jag läst tidningen Motor. Blev medlem 1966 när jag köpte en Saab V4. Flyttade till Frösön 1983 för att slippa saltslasket på Essingeleden. Här saltas något litet för att ambulanser och bussar skall slippa de farliga isvallarna. Våra väganslag är sedan mer än 10 år hälften mot resten av Sverige. Vi må fortsätta kampen för bättre vägar, hastighetsgränser som tar hänsyn till glesbygdsavstånden och säkrare järnvägsövergångar. Viktigt även att se över förbundets ekonomi så att vi kan säkra dess framtid och ha kvar vår fina tidning Motor.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.