Kongressval 2023

Rösta i Jönköpings län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Jönköpings län

Ingemar Wänebring

64 år, Bankeryd

Jag är till yrket specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, och vill inom M Sverige arbeta för snabbare utbyggnad av laddstationer för elbilar i samhället, fortsatt arbete för att motivera ungdomar att gå med i Riksförbundet M Sverige och arbeta för att höja säkerheten vad gäller mopedbilar.

Jan-Olof Svensson

73 år, Jönköping

Jag har varit medlem i M Sverige sedan 2008 och har bland annat jobbat extra som busschaufför i Jönköping, samt kört buss för Arriva, Keolis och några andra bussbolag i Jönköpings Länstrafik. På fritiden arbetar jag gärna med undersökningar för M Sverige och tar gärna uppdrag med vägombuds-bilen då vi har den. Vill gärna att de som vårdar sina gamla bilar ska få visa dem och att de finns kvar. Utfärdar cirka 100–110 internationella körkort för Riksförbundet M Sverige varje år. Är föreningsmänniska som trivs i grupp. Kör gärna miljövänlig bil och propagerar för miljövänlig kollektivtrafik.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.