Kongressval 2023

Rösta i Norrbottens län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Norrbottens län

Ivar Sallkvist

79 år, Luleå

Har varit kongressledamot sedan 2010. Jag har jobbat med trafikfrågor sedan 1970, varit trafiklärare under tiden 1970–2005, utbildat i samtliga körkortsbehörigheter. Vill fortsätta som kongressledamot och bevaka trafikutvecklingen i Norrbotten. Vill också arbeta för att få säkrare vägar.

Wolfgang Mäkitalo

68 år, Södra Sanderbyn

Jag hoppas att A-traktorerna försvinner i dess nuvarande form och ersätts av någon form av ungdomsbilar med max hastighet ca 50 km/tim, krockkuddar och säkerhetsbälten ska vara obligatoriska. Uppkörning med mera lika som för B-kort.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.