Kongressval 2023

Rösta i Örebro län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Örebro län

Joakim Roman

59 år, Örebro

Bilar och motorfordon har varit mitt huvudintresse i hela mitt liv. Jag tävlar i rally på högsta internationella nivå med cirka 40 VM-tävlingar under bältet. Har suttit i styrelser sedan unga år i allt från bostadsrättsföreningar till samfälligheter och bank. Nu senast i försäkringsbolag och har stor föreningsvana. Är diplomerad styrelseledamot och medlem i styrelseakademien och även diplomerad företagsledare. M Sverige-relaterade frågor som intresserar mig mycket är vägar, trafiksystem och vägars skick men även trafiksäkerhet, ett ämne som jag utbildat i.

Lennart Svensson

63 år, Örebro

Jag vill vara med som medlem och kunna påverka M Sveriges framtida arbete och samtidigt bidra till att demokratin hålls levande. Utan ideella som låter sig väljas kan och kommer inte nuvarande struktur inom M Sverige att kunna verka. Jag vill också med min nominering bidra till att kunna utveckla det lokala arbete, genom att vi är flera från Örebro som är representerade. Likt i ovan mening, utan lokal verksamhet kommer M Sverige tappa sin lokala förankring.

Peter Björkmon

69 år, Karlskoga

Hej. Är en äldre herre med ett stort bil- och motorintresse, började köra gokart när jag var tolv år. Men min stora passion är ecodriving, blir alltid förvånad att bussar, lastbilar, taxi, polis med flera kör så vårdslöst i trafiken, här finns stora besparingar att göra. Att hålla ner kostnader för bilisterna, att aktivt förhandla försäkringarna varje år. Något jag ser och hör ofta gäller garantireparationer på bilfirmorna, konsumenterna har svårt att få bilen lagad under garantitiden utan att strida för sin rätt. Det här gör handlarna med flit då många märkeshandlare får själva stå för kostnaderna. Något man borde titta på är framtidens köp av bil via internet, när man själv plockar ihop sin bil. Vilka missförstånd och fel kan det bli och vilka juridiska och ansvarsåtaganden bilfabrikanterna bör ha. Ser att detta kommer att bli ett stort problem. Men för att runda av så står jag på konsumenternas sida och vill hjälpa dom att hålla ner kostnaderna då bilen står för höga kostnader i hushållskassan.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.