Kongressval 2023

Rösta i Östergötlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Östergötlands län

Hans Sävenhed

, Vikingstad

Jag är pensionär har jobbat på Vägverket/Trafikverket Jag är ordförande i M Östergötland Jag vill verka för att resurser skapas för att förbättra skötsel och nybyggnation av gator och vägar. Mitt specialintresse är att trafiksäkerheten fortsätter att förbättras med säkrare bilar, gator, vägar och trafikanter.

Lars Cronwall

66 år, Norrköping

Jag är 65 år och gift med en tio år yngre kvinna så jag vill hitta något meningsfullt att göra på min nyvunna fritid. Jag är en motorintresserad man och även föreningsmänniska. Jag har haft fackliga uppdrag en stor del av mitt liv. Suttit som representant i bolagsstyrelse och som ledamot i fackstyrelse. Är sedan åtta år ordförande i min bostadsrättsförening och därmed också fullmäktigeledamot i HSB Östra. Skulle gärna åta mig uppdrag i M:s fullmäktige.

Lars Karlsson

65 år, Vikingstad

Jag arbetar som lastbilschaufför och är vice ordförande i M Sverige lokalklubb Östergötland. Är entusiastisk samlare av äldre bilar, motorcyklar och mopeder. Vill verka för ett bra och välskött vägnät. Önskar medtrafikanter som följer de regler som finns och en bättre övervakning av de som inte sköter sig.

Magnus Öman

58 år, Svärtinge

Jag vill fortsatt kandidera som kongressledamot eftersom jag brinner för människors rätt till mobilitet oavsett moped, mc, bil husvagn eller husbil.

Micael Edlund

66 år, Horn

Jag vill verka för att hela Sverige ska kunna bibehålla och utveckla en bra, säker och effektiv mobilitet för våra bilburna trafikanter, såväl erfarna som färska.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.