Kongressval 2023

Rösta i Skåne läns norra och östra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Skåne läns norra och östra

Mikael Kullberg

74 år, Hässleholm

Jag är en före detta egenföretagare, flygare, utbildad teletekniker, och fordonstekniker som har arbetat med teleteknik och fordonsteknik sedan 70-talet och har ett stort intresse vad gäller allt som flyger och rullar på väg. Jag har varit vägombud i Östra Skåne sedan 2014, och har ett starkt engagemang i fordons-, trafiksäkerhets- och vägfrågor. Jag ser kontakten med medlemmarna såväl som ickemedlemmar som ett viktigt arbete inom M Sverige, och vill arbeta aktivt för att skapa en stark M Sverige-organisation.

Tommy Nordén

77 år, Kristianstad

Jag är en erfaren 77-årig körkortsinnehavare sedan 23/12 1964 som vill verka för en tryggare tillvaro för Sveriges trafikanter. Det bör göras genom demokratins huvudregler ADR (ansvar, disciplin och respekt), områden som har förslappats genom år av försummelse.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.