Kongressval 2023

Rösta i Södermanlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Södermanlands län

Jörgen Cáceres

58 år, Eskilstuna

Är från Eskilstuna – bilförare sedan över 40 år, och har väl alltid varit engagerad i trafikfrågor. Speciellt tycker jag att M Sverige bör verka för nya, bättre vägar och vägunderhåll; men även att verka för att det tunga skatteuttaget för privatbilismen ska lätta och att vi står emot märkliga trafikregler som går emot allt sunt förnuft (som cyklister mot enkelriktat och ”klimatbaserade” hastighetsgränser). Jag ser mycket gärna fler polisbilar på vägarna, men utan den 360-gradiga ständiga kameraövervakningen som jag tycker strider mot den personliga integriteten.

Lars-Gösta Bergström

, Strängnäs

Tycker att det är viktigt med säkerheten på våra vägar, många vägar har bristfälligt underhåll och i stället för att underhålla så sänker man hastigheten. M Sverige bör arbeta mer intensivt för att värva ungdomar, det är de som ska ta över och föra trafiksäkerheten framåt. Det är bra med elektrifieringen av fordonsflottan, men det måste finnas fler alternativ då de som inte bor i eget hus utan bor i hyresrätt och bostadsrätt inte har samma möjligheter att ladda batterierna.

Sten Pettersson

69 år, Eskilstuna

Vägstandarden: Vi har ett eftersatt vägunderhåll, som måste komma upp i en acceptabel nivå. I nuläget är såväl det kommunala som det statliga vägnätet så mycket eftersatt att det på vissa sträckor är en trafikfara. Våra nu nästintill självkörande bilar blir placerade mellan kant- och mittlinjer, vilket leder till att hjulen löper i samma ”spår” och som får till följd att vägytan slits extremt mycket just i dessa ”hjulspår”. Öka takten på mötesfria vägar, gärna 2 + 2-vägar.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.