Kongressval 2023

Rösta i Stockholms läns valkrets Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Stockholms läns valkrets

Anders Paulsson

75 år, Täby

Jag är en aktiv pensionär med ”många järn i elden” och sitter sedan 2016 som aktiv styrelsemedlem i Brf Farmen i Täby – Sveriges tionde största bostadsrättsförening med 866 lägenheter och bl.a. 1 100 p-platser. Projekt som jag driver nu är laddboxar för el-bilar, och jag ansvarar för upphandling av senaste generationen ”molnstyrda” laddboxar. Vi har sedan tidigare 60 laddboxar av första generationen. Dessa kommer att bytas ut samt att vi skall fortsätta succesiv utbyggnad då vi också ersätter ett gammalt system för motorvärmare på hela p-ytan. Vurmar för bättre trafikdisciplin i trafiken: användning av blinkers, respektera stopplikt, hålla hastighet och avstånd etcetera. Jag vill se bättre villkor för de som privatpersoner vill köpa elbil (jmf med Norge). Just nu får man inga bidrag alls, vilket riskerar haverera hela tänket med elbilar; man har inte råd att köpa en elbil! Kör lite buss när jag blir sugen. Bra erfarenhet av stockholmstrafiken sett ut ett yrkesförarperspektiv. Går in i styrelsen för Stockholmsklubben fr.o.m. i år.

Arne Ekstrand

74 år, Åkersberga

Jag är pensionär, tidigare lärare och skolledare. Är ansvarig lokalpolitiker i det snabbt växande Österåker med nya bostadsområden där bilen fortfarande behövs som ett viktigt transportmedel för att få vardagen att fungera. Bygg fler infartsparkeringar. Vi bilister betalar dubbelt jämfört med andra trafikslag och dessa är fortsatt osäkra vad gäller att hålla tider och utlovad kvalitet. Utan bilen stannar Österåker, Stockholms län och landsbygden i Sverige!

Håkan Lindbergh

74 år, Vendelsö

Jag började köra bil 1967 i vänstertrafik och har ägt många olika bilar, ofta nygamla. Jag har aldrig varit märkestrogen men kört motorcykel, ägt häst och äger husbil. Umgänge med fordon på vägen skall ha fungerande regler och ansvaret skall vara klarlagt vid varje förändring i lag och förordning. Miljötänk är viktigt på ett klokt sätt där åsikter från fordonsägare måste beaktas. Påverkan för lägre avgiftspålagor och skatter liksom förnuftiga försäkringspremier måste ske.

Jan Björklund

80 år, Huddinge

Jag har varit ordförande i M Sveriges lokalklubb Stockholm/Stockholms län sedan 2014 och ledamot av M-kongressen sedan invalet 2012. Innehar körkort från A till DE, kör både motorcykel, bil, båt och tyngre fordon. Har arbetat i och för bilbranschen i hela mitt liv. Började som bilmekaniker för att efter flera års studier avsluta som serviceingenjör hos ett välkänt bilmärke. Mina sista aktiva 24 år arbetade jag som ombudsman på Motorbranschens Riksförbund (MRF) med verkstadsfrågor, utbildning, och servicemarknadsansvar. Det är viktigt att arbeta med bilisternas/medlemmarnas särintressen för att underlätta fordonsägandet när det gäller information, livskvalitet, infrastrukturförbättringar, framkomlighet, parkeringslösningar, vägunderhåll, försäkringsfrågor, skatter och pålagor, miljö och trafiksäkerhet. Vi bidrar även till att vårt arbete inom M Sverige och lokalklubben ska ge medlemsnytta i form av rabatter och förmåner samt ett bekymmersfritt nyttjande av sitt bilägande.

Jerry Gabrielsson

76 år, Vallentuna

Mina viktiga frågor att prioritera: trygghet och säkerhet på alla vägar, A-traktorers användning, bilens säkerhet, besiktning och kontroll, lastbilars säkerhet när det gäller däckkvalitet och lastförmåga, huvud/riks- och lokala vägars säkerhet (underhåll) samt utbildning av de som färdas på vägarna.

Kent Andersson

60 år, Täby

M Sverige har en stor och viktig uppgift att fylla i samhället, men jag upplever att synligheten är för låg. Ibland händer det att förbundet uppmärksammas i vissa opinionsfrågor, men min känsla är att kännedomen hos genomsnittsbilisterna, inte minst de yngre, är låg och därigenom är det svårt att bli tillräckligt relevant. Jag arbetar med marknadsföring och har lång erfarenhet av bilrelaterade frågor både som marknadsförare och i min tidigare karriär som journalist. Jag tror att jag skulle kunna bidra med detta genom kongressen.

Magnus Hultgren

59 år, Åkersberga

Bilen är en frihetssymbol och möjliggör för individen att åka var man vill när man vill. Men det förutsätter att individen har råd med bil (bilen är alltför viktig för att bli ”statens kassako”). Vägar öppna för bilar (allt fler begränsningar via förbud eller avgifter/skatter). Energi till bilen till rimliga kostnader (allt fler regleringar och ökande kostnader). I dag hotas alla dessa tre nödvändiga förutsättningar och i förläggningen friheten att åka vart som helst när som helst. Det är vad jag vill verka för inom M Sverige.

Mats Linder

78 år, Sollentuna

Bakgrund: Efter studentexamen ansökte jag till flygvapnet som officersaspirant och avlade examen på Krigsflygskolan, varefter jag placerades på F 11 i Nyköping (nuvarande Skavsta flygplats). Efter en tid sa jag emellertid upp mig då jag inte trivdes i den militära miljön. Därefter avlade jag folkskollärareexamen samt en fil.kand. i svenska och engelska. Efter arbete som lärare på 60- och 70-talet arbetade jag som ombudsman och därefter regionchef på Lärarförbundet fram till pension. Därutöver har jag arbetat som fritidspolitiker inom Liberalerna (tidigare Folkpartiet) bl.a. som ordförande i kultur-och fritidsnämnden samt socialnämnden. Att verka för: 1. Utveckla trafiksäkerheten. 2. M Sveriges arbete kommer inte fram tillräckligt för allmänheten. Jag menar därför att vi måste utveckla och förstärka kommunikationen och marknadsföringen av vår verksamhet.

Tarja Lindell

68 år, Norsborg

Är intresserad av trafiksäkerhetsfrågor som kan tyckas vara små detaljer men nog så viktiga i trafiken. Ett exempel är hur trafikanter av slarv eller okunskap kör sina nya fina bilar i mörkret utan bakljus. Som bilist ser jag även hur vägunderhållet bitvis släpar efter. Mer prioriteringar behövs här.

Tommy Blomster

75 år, Tyresö

Som byggnadsingenjör har jag arbetat inom Byggentreprenadsbranschen samt inom kommunal fastighetsförvaltning och fyra olika allmännyttiga bostadsbolag. Jag har haft befattningar som arbetsledare, platschef, drift- och underhållschef, fastighetschef och vd. Inom M Sverige vill jag verka för: bättre infrastruktur, bättre förutsättningar för bilismen, bra konsumentinformation, kontroll av alkohol och droger i trafiken, att förbifarter byggs runt städerna och att fler viltstängsel byggs utmed våra vägar.

Ulf Bosson

73 år, Bromma

Jag vill verka för säkrare vägar, förbättrad standard på vägbredd, skyltning, målning av trafikregler på vägarna etcetera. Jag ser gärna också en förutsättningslös diskussion om för- och nackdelar med dubbdäck. M Sverige bör även ta en debatt om hur fartgränser sätts och varför efterlevnaden är låg.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.