Kongressval 2023

Rösta i Uppsala län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Uppsala län

Christer Olofsson

72 år, Bälinge

Pensionerad från Försvarsmakten och passionerad bilförare, körkort och bil sedan 1970. Har körkort från AM till DE. Älskar att köra bil och andra motorfordon och den frihet de tillför. Vill verka för att alla som vill fortfarande ska ha råd att äga och köra bil. Att vårt vägnät ska underhållas och vara i gott skick. Att boende på ”landet” ska ha råd att köra bil och att landsbygden ska kunna leva för att man har råd att köra bil. Trafiksäkerhet och framkomlighet.

Fredrik Gustafsson

57 år, Uppsala

Fredrik Gustafsson, 57 år, boende i Uppsala. Ekonomie magister, f.d. yrkesförare, tidigare verksam på branschorganisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund (numer Sveriges Bussföretag). Idag fordonsuthyrare. Jag brinner starkt för säkerhetsfrågor både vad gäller själva fordonet som fordonsmiljön, det vill säga gator och vägar. Ett exempel är Euro NCAP:s möjlighet att jämföra säkerhet mellan olika storleksklasser. Ett annat exempel är avsaknaden av enhetlig väginformation, särskilt vid vägarbeten. Ett tredje exempel är hur flerfiliga vägar är konstruerade för att underlätta körning i höger körfält.

Jon Stenbeck

61 år, Uppsala

För mig är tillgänglighet viktigt. Bilen behövs för att säkerställa mobilitet för alla i hela landet. Här har M Sverige en viktig uppgift: att opinionsbilda för en tillgänglig, hållbar och säker mobilitet. Här kan M Sverige ta en tydligare plats i debatten, för det behövs någon som för bilisternas talan. Jag har varit medlem i M Sverige i över 10 år. Åren 2012–2016 var jag informationschef på M Sverige. Har ett förflutet som bilmekaniker och är lärarutbildad men sedan drygt 25 år arbetar jag med kommunikation och opinionsbildning, företrädesvis inom idéburna organisationer.

Torbjörn Löfgren

56 år, Örsundsbro

Jag är fackligt engagerad sedan många år och är bland annat kongressombud för ett partipolitiskt obundet förbund. Som kongressombud inom M Sverige känns det viktigt att försöka påverka viktiga och lokala frågor som blir framförda och diskuterade på kongressen. Jag tror att jag kommer att kunna bidra till det.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.