Kongressval 2023

Rösta i Värmlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Värmlands län

Claes-Göran Ekeberg

79 år, Karlstad

Jag vill verka för mer pengar till vägarna, gärna fler 2 + 1-vägar. Jag vill se fler poliser på vägarna, alkobommar i våra hamnar och hårdare straff för rattfylleri. Jag tror att en skrotningspremie kan påskynda omställning till en miljövänligare fordonsflotta.

Kenneth Larsson

64 år, Karlstad

Jag är en kille på 58 år och jobbar som säkerhetssamordnare/utredare på frilansbasis, och som brinner för alla typer av säkerhetsfrågor. Jag är också nämndeman i förvaltningsrätten i Karlstad. Så det ligger väl närmast att jag vill jobba med säkerhetsfrågor av olika slag när det gäller trafiksäkerhet och säkerhetskontroller av olika slag.

Lars-Johan Sahlin

56 år, Karlstad

Eftersom jag jobbat i många år i försäkringsbranschen, både som skadeförebyggare och inom skadehantering, är mitt intresse för trafiksäkerhetsfrågor stort. Samtidigt som teknikutvecklingen på fordonet går framåt, särskilt säkerhetssystem, är det viktigt att utveckla och förbättra vägstandarden i Sverige. Att sänka hastigheten på de sämre vägarna är inte den enda lösningen, det behövs ett väl fungerande transportnät som är anpassat till dagens behov. En annan sak som jag vill försöka påverka är att bryta det motstånd som finns mot framför allt privatbilismen. Både stat och kommun gör det allt svårare och dyrare att äga en bil med höga drivmedelspriser, kommuner som tävlar i att göra det svårt att ha bil i stan oavsett om man kör ett miljövänligt fordon, dyra parkeringar. Listan kan göras lång. Jag är fullt med på att vi måste hjälpas åt för en bättre miljö men bilmotståndet tar ingen hänsyn till vad det är för fordon. Bilen är viktig för många medborgare, inte minst för personer med funktionshinder, äldre och personer på landsbygden.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.