Kongressval 2023

Rösta i Västmanlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västmanlands län

Anders Björk

60 år, Västerås

Jag heter Anders Björk, är 60 år från Västerås och jobbar som medlemsansvarig på HSB MälarDalarna. Innehar körkort ABC, och har alltid varit intresserad av motorfordon och dess trafikmiljö. Några hjärtefrågor är bra trafikutbildning, tryggare miljö för motorcyklister och minskad aggressivitet i vår trafikmiljö. Mer samarbete och förståelse i trafiken minskar missförstånd och dödsfall i trafiken.

Clas Blomberg

57 år, Västerås

Jag är en yrkeschaufför som arbetat ideellt för M Sverige i 13 år. Jag driver M Sveriges avdelning Västmanland sedan 2012 och har även suttit i M Sveriges kongress sedan 2012. Jag är verksam i riksförbundets referensgrupp och mitt intresse att verka för M Sverige både på fältet och i kongressen är mycket stort. Jag hoppas på att kunna bli återvald som kongressledamot för Västmanland av er medlemmar.

Maria Bergström

66 år, Västerås

Nomineringen grundar sig i att jag de senaste 30 åren intresserat mig för och arbetat ideellt med trafiksäkerhetsfrågor, främst med inriktning på trafiknykterhet. Det är ett arbete som jag gärna fortsätter med inom M Sverige. Min motion till förra årets kongress, som gick igenom, inspirerade mig till ett fortsatt engagemang för organisationens räkning. Civilt arbetar jag som konsult med rådgivning, utbildning och coaching.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.