Kongressval 2023

Rösta i Västra Götalands norra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västra Götalands norra

Glen Röstberg

77 år, Åmål

Jag vill arbeta för ett bättre trafikklimat utan rattsurfande, och mer undervisning i skolan om vad som händer om man inte är uppmärksam i trafiken. Ändra på A-traktorers hastighetsgräns till 50 km, förbjuda A-traktorer på 2+1 vägar samt ändra 15-årsgränsen till 16 år. Det behöver tillkomma undervisning även för vuxna ute i distrikten, man kan tro att många har köpt sina körkort på postorder! Visa hänsyn i trafiken bör många lära sig!

Håkan Dahlqvist

70 år, Henån

Som 70-åring och efter att ha kört över 300 000 mil på svenska och utländska vägar, har jag skaffat mig stor erfarenhet av trafikbeteende, dåliga och farliga vägar ur många synpunkter, med mera. Det vill jag ändra på. Har sedan länge M-försäkringar. Bra i sig, men kan förbättras. Alla M:s erbjudanden är bra, mer sådant behövs! Har mycket annan erfarenhet (mitt cv är på cirka 5 sidor) som jag tror kan komma till nytta.

Jan Hognert

72 år, Munkedal

Pensionerad arkitekt och projektledare samt före detta kommunalråd i Munkedals kommun. Medlem i M Sverige i över 50 år. Vill verka för bland annat: en fungerande infrastruktur i hela landet och att i samhällsplaneringen ha en helhetssyn där transportsystemet integreras vid planering av bostads- och arbetsplatsplanering. Förbättra vägunderhållet på våra vägar i glesbygden och på landsbygden. Miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.

Lars Hultberg

68 år, Uddevalla

Om jag skulle bli vald så vill jag att: M Sverige värnar att reduktionsplikten blir kvar för acceptans av fossildrivna bilar, minskad fossil förbrukning och miljön. M Sverige bör aktivt verka för justa verkstadsavtal. M Sverige bör förstärka/förhandla fram sitt försäkringserbjudande till medlemmarna. M Sverige bör värna vår papperstidning Motor. M Sverige bör vara lobbyister kring trafikfrågor gentemot riksdag, regering och Trafikverket.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.