Kongressval 2023

Rösta i Västra Götalands östra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västra Götalands östra

Anne Johansson

63 år, Skövde

Jag är textilingenjör och har drivit eget inom design, och efter examen i kognitionsvetenskap arbetade jag med test och utveckling i storföretag som Ericsson, Volvo och Saab. Senast har jag varit statligt anställd inom arbetsmarknad. Jag är aktiv medlem sedan många år och djupt förankrad på lokal nivå. Jag vill verka för att M Sverige blir mer transparent och öppen som organisation och att medlemmarnas engagemang och kunskaper tas till vara. Jag vill också verka för att vägars framkomlighet förbättras och att det inom fordonsflottan finns tillgång till flera slag av bränslen.

Jacqueline Tjällman

57 år, Skövde

Jag är 57 år, bosatt i Skövde med 3 vuxna barn och är ordförande för M Sverige lokalklubb Skaraborg. Till vardags arbetar jag som lärare på en mellanstadieskola. Där har jag även ett ansvar som digitaliseringshandledare, vilket jag har nytta av när jag utvecklar vår klubbverksamhet. Då jag även är aktiv i andra föreningar har jag lärt mig en hel del kring mötesteknik, marknadsföring samt vikten av att vara lyhörd och lyssna på medlemmarna.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.