Kongressval 2023

Rösta i Västra Götalands södra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västra Götalands södra

Falco Güldenpfenning

75 år, Borås

Har haft körkort i mer än 50 år, endast en olycklig hastighetsbot. Har alltid varit intresserad av alla former av trafik, med särskilt ansvar och engagemang inom Försvarsmakten.

Ingemar Gustafsson

72 år, Grönahög

Jobbat inom sjukvården 1980–2016 som sjukskötare, men är nu pensionär och särbo. Vill fortsätta jobba för trafiksäkerhet, slå ett slag för information om att ej prata i mobil under körning och få bilister att använda blinkers bättre. Öka skrotbidraget, sänk bensinskatten, bygg fler laddstolpar, mer forskning kring bränsleceller, få bilister att hålla avstånd och höj hastigheten för A-traktorer vilket kan förhindra olyckor.

Pia Johansson

58 år, Hyssna

Jag vill kunna vara med och påverka för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet, därför är jag medlem i M Sverige. Bor på landet och har behov av min bil då jag ibland måste köra till och i jobbet. Dessutom behöver jag kunna ta mig till olika fritidsaktiviteter på ett enkelt och smidigt sätt. Det är naturligtvis viktigt att tänka in hållbarhetsaspekten och om det finns möjlighet att välja andra lösningar, men bor du på landet är det inte alltid så enkelt. Jag vill att alla ska ha samma möjlighet, oavsett var i landet du bor, att kunna vara med och påverka trafikmiljön.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.