Kongressval 2023

Rösta i Västra Götalands västra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västra Götalands västra

Carl Olsson

60 år, Marstrand

Jag vill verka för att få kontroll över den information som samlas i dagens bilar. Helst att det inte samlas någon information alls, utom den som är viktig för bilens service. Eller att kunna bestämma över informationen och vem den skall göras tillgänglig för. Även att kunna ha kontroll över de mikrofoner som finns i bilen.

Ann Bergström

66 år, Partille

Jag vill verka för bättre underhåll av våra vägar. Alla större europavägar bör byggas ut som de är i stora delar av Europa, de går utanför tätorterna. Man ska inte behöva betala vägtullar för att köra förbi en storstad. Fler cykelbanor separerade från både bilister och gående inne i städerna, samt cykelbanor längs större vägar som det är i Danmark. Förbjud uthyrning av elsparkcyklar som man gjort i Paris. Inför blåskontroller i alla hamnar för yrkeschaufförer. Påverka bilindustrin så de monterar stänkskydd på alla nytillverkade bilar igen.

Torleif Bergendalh

64 år, Kode

64-årig gubbe som kör lastbil, personbil och mc, mycket för mitt eget aktiebolag. Har många barn och barnbarn. Kör fordon i många länder bland annat i EU och Asien. Jag vill verka för en säkrare och framför allt en lugnare trafik. Där man verkligen håller avstånd och anpassar hastighet. Det är inte alltid så att man kan köra i skyltad fart.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.