Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Anders Torby

Vill att alla bilvägar skall vara säkra att åka på och att de underhålls mer än vad som sker i dagsläget. Önskar också att bilar som är registrerade i Sverige helst inte säljs till utlandet när de skall byta ägare. Att en avgift införs för att försvåra detta. Har varit kongressombud under ett antal år och är nu ledamot i valberedningen för klubb Dalarna. Har använt M Sveriges app M Connect och därmed upptäckt hur man allra helst skall köra bil på ett gott och tryggt sätt. Präst i Svenska kyrkan och fältpastor i Hemvärnet, Dalabataljonen.