Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Arne Ekstrand

Jag är pensionär, tidigare lärare och skolledare. Är ansvarig lokalpolitiker i det snabbt växande Österåker med nya bostadsområden där bilen fortfarande behövs som ett viktigt transportmedel för att få vardagen att fungera. Bygg fler infartsparkeringar. Vi bilister betalar dubbelt jämfört med andra trafikslag och dessa är fortsatt osäkra vad gäller att hålla tider och utlovad kvalitet. Utan bilen stannar Österåker, Stockholms län och landsbygden i Sverige!