Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Charlie Magnusson

Född 1954, bor på Södermalm i Stockholms innerstad och är numera pensionär. Har tidigare arbetet som informationschef på Motorbranschens Riksförbund. Är för närvarande ordförande i valberedningen för M Sverige, och har tidigare suttit i styrelsen. Jag har arbetet med bilar och trafik i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Jag menar att bilen är grunden i det svenska transportsystemet och vill därför arbeta för att bilismen ska ha rimliga villkor, såväl ekonomiskt som framkomlighetsmässigt. Jag menar att bilismens negativa konsekvenser är på väg att lösas genom tekniska framsteg. ”Utan bilen stannar Sverige” är lika sant idag som det var för 50 år sedan.