Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Ingemar Gustafsson

Jobbat inom sjukvården 1980–2016 som sjukskötare, men är nu pensionär och särbo. Vill fortsätta jobba för trafiksäkerhet, slå ett slag för information om att ej prata i mobil under körning och få bilister att använda blinkers bättre. Öka skrotbidraget, sänk bensinskatten, bygg fler laddstolpar, mer forskning kring bränsleceller, få bilister att hålla avstånd och höj hastigheten för A-traktorer vilket kan förhindra olyckor.