Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Jan Hognert

Pensionerad arkitekt och projektledare samt före detta kommunalråd i Munkedals kommun. Medlem i M Sverige i över 50 år. Vill verka för bland annat: en fungerande infrastruktur i hela landet och att i samhällsplaneringen ha en helhetssyn där transportsystemet integreras vid planering av bostads- och arbetsplatsplanering. Förbättra vägunderhållet på våra vägar i glesbygden och på landsbygden. Miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.