Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Johan Granlund

Trafiksäker framkomlighet och färdkvalitet är hjärtefrågor där jag vill att M Sverige kraftsamlar. Kunskap från trafikolycksmönster och lönsamhetskalkyler måste beaktas bättre av väghållare. Halkbekämpning och lönsamma breda vägrenar med mera får inte prutas på. Uppgiften för vägunderhållet måste breddas från att ”laga trasig asfalt”, till att i vägsäkerhetens namn även rätta lutningar i trafikfarliga och obehagliga feldoserade kurvor, breddöka körfält i snäva kurvor, säkerställa att skyddsräcken är påkörningssäkra med dagens vägfordon, samt rugga upp blankpolerad asfalt som blir såphal i regn. Jag har fem barn och bor på landet. Kör ca 4 500 mil/år med sjusitsig Volvo XC90 och XC60. Kör även tung lastbil med släp, samt tar gärna en tur på mc, snöskoter eller cykel.