Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Lars-Johan Sahlin

Eftersom jag jobbat i många år i försäkringsbranschen, både som skadeförebyggare och inom skadehantering, är mitt intresse för trafiksäkerhetsfrågor stort. Samtidigt som teknikutvecklingen på fordonet går framåt, särskilt säkerhetssystem, är det viktigt att utveckla och förbättra vägstandarden i Sverige. Att sänka hastigheten på de sämre vägarna är inte den enda lösningen, det behövs ett väl fungerande transportnät som är anpassat till dagens behov. En annan sak som jag vill försöka påverka är att bryta det motstånd som finns mot framför allt privatbilismen. Både stat och kommun gör det allt svårare och dyrare att äga en bil med höga drivmedelspriser, kommuner som tävlar i att göra det svårt att ha bil i stan oavsett om man kör ett miljövänligt fordon, dyra parkeringar. Listan kan göras lång. Jag är fullt med på att vi måste hjälpas åt för en bättre miljö men bilmotståndet tar ingen hänsyn till vad det är för fordon. Bilen är viktig för många medborgare, inte minst för personer med funktionshinder, äldre och personer på landsbygden.