Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Sten-Erik Håkansson

Jag är medlem sedan 51 år och var tidigare ordförande (samtidigt även både sekreterare och kassör) i M-klubben i Kronoberg (Växjö). Vi tvingades dock lägga ner klubben på grund av dåligt intresse från medlemmarna i området. Pensionerad befälhavare i handelsflottan (sjökapten som titel). Gift med samma kvinna i 50 år (tillsammans i 55 år hittills). Vi har fyra barn och sju barnbarn. Barnfödd på Kungsholmen i Stockholm dit vi nu återvänt. Medlem i Stockholms Borgerskap (Sjökaptens-Societeten), Odd Fellow, Ångfartygsbefälhavaresällskapet, Sjömannaföreningen och Kalmar Sjökaptensgille.