Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Tommy Blomster

Som byggnadsingenjör har jag arbetat inom Byggentreprenadsbranschen samt inom kommunal fastighetsförvaltning och fyra olika allmännyttiga bostadsbolag. Jag har haft befattningar som arbetsledare, platschef, drift- och underhållschef, fastighetschef och vd. Inom M Sverige vill jag verka för: bättre infrastruktur, bättre förutsättningar för bilismen, bra konsumentinformation, kontroll av alkohol och droger i trafiken, att förbifarter byggs runt städerna och att fler viltstängsel byggs utmed våra vägar.