Kongressval 2023

Välkommen till M Sveriges Kongressval

Logga in här för att rösta

Gör så här:

  • Logga in med ditt medlemsnummer och ditt postnummer.
  • Medlemsnummer finns på ditt medlemskort, faktura eller på tidningen Motors baksida.
  • Du kommer till en sida med kandidaterna i ditt valdistrikt.
  • Läs igenom presentationen av kandidaterna.
  • Välj kandidater genom att markera dina val.
  • Tryck på knappen Rösta nu.
  • Klart! Nu har du röstat. Tack!

Yvonne Jandréus

För mig är det viktigt att man kör på ett trafiksäkert sätt, men också att vägar underhålls vilket är klart bättre än att sänka hastigheten på grund av eftersatt vägunderhåll. Vidare så är det mycket viktigt att vara nykter bakom ratten. En annan sak för trafiksäkerhet är att det inte borde vara tillåtet för cyklister att cykla på körbanan när det finns gång- och cykelväg.